Google Grants | Belangrijkste wijzigingen 2017-2019 | Tijdlijn

Deze content is 5 jaar oud. Graag hiervoor je aandacht als je onderstaande artikel leest.

Google Ad Grants: Hulp voor goede doelen

Een manifestatie van Google’s oude motto Don’t be evil was de introductie van Google Grants: gratis advertentiebudget voor goede doelen. Inmiddels is het motto uit de roulatie gehaald, maar worden de goede doelen nog steeds ondersteund.

 

Het wordt steeds moeilijker, maar is er nog altijd véél winst te behalen uit Google Grant campagnes. Wij beheren ruim 100 Google Grant campagnes voor 20+ stichtingen. Per goed doel zien wij maandelijks van 500 tot 40.000 bezoekers van de advertenties naar de websites van goede doelen gaan.

 

Voordat Google geld verdiende aan advertenties, maakten andere zoekmachines de dienst uit. Zo was er Goto.com[1], een platform dat in 1999 innoveerde met het eerste betaal-per-klik advertentiesysteem. Het was voor het eerst dat er geboden kon worden op advertentieruimte.

 

Niet lang daarna, in oktober 2000, ging Google de concurrentie aan met Adwords, en vernieuwde met het AdSense model door bieden per duizend weergaven mogelijk te maken. Goto.com werd overgenomen door Yahoo en verdween. Google zette de innovaties door met fraudecontrole, en kwaliteitsscores die de advertentieplekken bepaalden. In 2003 was het succes onomkeerbaar en er werd meer dan 143 miljoen dollar winst gerapporteerd. Met die winst deed men iets terug: de introductie van Google Grants.

 

Google Grants is $10.000 gratis advertentiebudget voor goede doelen. Hiermee kunnen advertenties worden vertoond die donaties en andere campagnedoelen ondersteunen.

 

Sinds het ontstaan is het fenomeen niet meer weg te denken uit Google’s bedrijfsmodel. Ondanks inperkingen op de inhoud van goede doelen-advertenties, die kwalitatief hoogstaand moeten zijn (of blijven) om te mogen deelnemen. Wij monitoren daarom de meest belangrijke wijzigingen binnen Google Grants.

 

Het overzicht van de belangrijkste veranderingen in Google Grants vindt je hieronder.

 

Google Grants: Tijdlijn

Hieronder vindt je de belangrijkste wijzigingen die het bereik van de Google Grants hebben beïnvloed of beperkt, en hoe wij hier als beheerders van de accounts mee om zijn gegaan.

 

De grootste wijziging sinds het ontstaan van Ad Grants.

  • Net als in april zien we een flinke daling in klikken per account
  • Gemiddeld een kwart van het totaal
  • De doorklikratio neemt hierbij enorm toe, wat aangeeft dat er ondanks de mindere hoeveelheid klikken nog veel meer vertoningen zullen wegvallen

 

Deze wijzigingen kunnen deels worden opgevangen door de nieuwste technieken te gebruiken (zoals slim bieden en dynamische advertentiegroepen). Bij accounts waar deze strategieën niet worden gebruikt, zien we flinke verschillen in verkeer. Het bezoekersaantal neemt pas weer toe nadat deze nieuwe technieken worden ingezet.

 

Google Adwords wordt Google Ads. Hiermee verandert ook de technische omgeving waarin campagnes en advertenties ingericht en ingekocht kunnen worden. De omgeving wordt nu benaderd via ads.google.com in plaats van adwords.google.com. Een klaagzang volgt vanuit gebruikers, maar de nieuwe omgeving biedt nieuwe opties voor slimme (geautomatiseerde) campagnes en biedingen, A/B testen en experimenten, die de aanpassing snel weer doen vergeten.

 

Ad Grants Gecertificeerde Professionele Community wordt opgericht. IM Lounge voldoet aan de eisen en wordt lid van deze community.

 

Grote wijziging binnen het kwaliteitsfilter, een daling in het aantal vertoningen en klikken, met een toename van de gemiddelde CTR. Ook het vertoningsaandeel daalt, wat inhoudt dat Google Grants gemiddeld minder vertoond worden bij de zoekwoorden waar zij op adverteren.

 

Vanaf deze week worden Google Grants niet langer beperkt tot het bieden van $2 per klik. Bij campagnes die gebruik maken van conversie optimalisatie stijgen de uitgaven tot wel $12 per klik.

Conversie optimalisatie: Bieden per website actie, zoals een inschrijving, donatie of andere (zelf bepaalde) actie.

 

Ingang van de wijzigingen die zijn gecommuniceerd op 14 december.

 

Eind 2017 wordt de al eerder opgemerkte kwaliteitsfilter officieel.

 

De eerder doorgevoerde wijzigingen worden nu samen met enkele andere wijzigingen gecommuniceerd naar Grant houders.

 

De andere wijzigingen:

  • Minimaal 5% CTR (doorklikratio – voldoe je niet, wordt account geannuleerd)
  • Geen enkelvoudige keywords meer toegestaan
  • Technische vereisten voor account

 

Dit zorgt voor enorme vraag naar controle op de beleidseisen. Voldoe je niet aan de eisen, dan wordt de account gedeactiveerd. De eerste weken na deze wijzigingen is dit niet streng. Maar vanaf januari 2018 moet er continu worden geschakeld.

 

Eerste merkbare aanpassingen binnen de Google Grant filter. Gemiddeld kregen Google Grants vanaf dit moment minder vertoningen. 

 

Eerste filter toegepast op Google Grants. Ad Grant advertenties worden sindsdien niet meer vertoond aan een significant deel van zoekverkeer. Officiële reden hiervoor is de gemiddeld lage kwaliteit Google Grant campagnes (vaak zelf opgezet) door ANBI-houders, die op dezelfde advertentieruimte biedt als betaalde advertenties.

 

Na 2 jaar perkt Google het Grants-programma weer in: het is niet langer mogelijk om een Ad Grants Pro account aan te vragen. Deze werden eerder toegekend aan organisaties die een aanvraag deden, onder de eis dat zij dagelijks hun maximale budget ($330) spendeerden.

 

De toegekende accounts mogen blijven bestaan en zijn tot heden ten dage onder dezelfde voorwaarden (maandelijks $40.000 budget) actief.

 

Google breidt het Grants-programma uit met Ad Grants Pro. Hierbij kunnen sommige organisaties (tegen zeer strenge eisen) een toevoeging van $30.000 op het originele advertentiebudget krijgen, dat hiermee uitkomt op $40.000 per maand.

 

Deze bijzondere accounts zijn te gebruiken met meerdere domeinen en vallen wat betreft categorisatie in een andere categorie. In de Grants Pro campagnes die wij beheren zien we minder impact van de grootschalige wijzigingen, dan bij de reguliere Grant accounts.

 

IM Lounge voor Google Grants

Wij zijn groot fan van goede doelen en verenigingen met een ANBI. Heb je vragen over Google Grants, of wil je weten waar je aan moet voldoen om te mogen deelnemen? Lees dan verder op imlounge.nl/googlegrants.

 

Meer weten over IM Lounge en ons werk voor goede doelen? Bekijk hier het team of lees één van onze andere blogs!

IM Lounge About the author

info@imlounge.nl

IM Lounge is een Media Performance agency. Wij ontwikkelen media strategieën en doen media-inkoop. Wij zorgen voor de juiste boodschap, voor de juiste doelgroep op het juiste moment. Daarbij geloven wij dat mediastrategie tegelijkertijd met de creatie strategie moet worden ontwikkeld.