De beste manier om tijd op je site te meten

Deze content is 8 jaar oud. Graag hiervoor je aandacht als je onderstaande artikel leest.

Het probleem

Hoe lang bekijkt iemand een pagina. Een simpele vraag. Lijkt het. Echter, tijd besteed op een (pagina van een) website wordt door Google Analytics op een manier gemeten die niet altijd realistisch is. Google Analytics meet namelijk de tijd tussen het moment dat iemand op je website landt en de eerst volgende interactie daarna. Dat betekent dat er dus wel een interactie moet plaatsvinden.

 

Is er geen interactie, dan neemt Google Analytics als sessie duur 0! Dit kan ervoor zorgen dat het lijkt alsof mensen korter op je website blijven dan eigenlijk het geval is. Zeker als je een blog hebt of een website met uitgebreide nieuwsartikelen kan het dus zijn dat een bezoeker aandachtig een blogpost of artikel geheel leest, toch door Google Analytics gemarkeerd worden als time = 0. Dus ondanks de overduidelijk interesse en langere tijd die de bezoeker op je website is.

 

Hoe meet je nu het beste de hoeveelheid tijd die mensen op je website doorbrengen via Google Analytics?

 

Average Session Duration vs Average Time on Page

Om weer te geven hoe lang iemand op je website of pagina is geweest, gebruikt Google Analytics twee verschillende metrics:

 

  1. Average session duration

De gemiddelde tijd dat per bezoek op je website is. Bezoekt iemand dus 4 pagina’s op je website en duurt dat in totaal 4 minuten, dan is de average session duration 4 minuten.

 

  1. Average time on page

De gemiddelde tijd dat iemand op een van je pagina’s is. Bezoekt iemand 4 pagina’s op je website en duurt dat in totaal 4 minuten, dan is de average time on page 1 minuut.

 

Om deze te waardes te krijgen gebruikt Google Analytics het engagement hits. Engagement hits kunnen de volgende dingen zijn:

  • Pageview hits
  • Event hits
  • Ecommerce transaction hits
  • Ecommerce transaction item hits ()
  • User defined hits (this is the predecessor of custom variables)
  • Social plugin hits

http://cutroni.com/blog/2012/02/29/understanding-google-analytics-time-calculations/

 

Het openen van een pagina is dus ook een engagement hit. Op deze manier meet Google Analytics tijd op je website wanneer je geen events hebt ingesteld.

 

Average session duration

Voor het berekenen van de sessie duration gebruikt Google Analytics de Engagement events.

Engagement hits: In dit geval berekent Google Analytics het verschil in tijd tussen het openen van de eerst pagina en het moment van de laatste engagement hit. Dit kan een extra pagina bezoeken zijn, maar ook een e-commerce transactie of een afgevuurd event.

 

Voorbeeld: <laatste engagement event> op 17:20 uur – <openen pagina 1> op 17:00 uur. Hierbij is de session duration 20 minuten.

 

Wanneer iemand dus geen volgende pagina bezoekt of geen engagement hit heeft, zoals het afvuren van een event, is de average session duration 0. Google Analytics heeft dan namelijk geen eindpunt om de som te maken.

Uiteindelijk maakt Google Analytics de volgende som om de average session duration te bereken:

Total session duration / total sessions = average session duration

De sessie durations van 0 worden in deze som meegenomen. De totale

https://support.google.com/analytics/answer/1006253?hl=en

 

 

Average time on page

Hiervoor gebruikt Google Analytics ook engagement events.

Engagement hits: Google Analytics berekent dan het verschil in tijd tussen het moment dat de eerste pagina wordt geopend en de laatste keer dat er engagement hit op die pagina plaats vindt.

Wanneer iemand 5 minuten op de eerste pagina zit en daarna de browser sluit is de time on page dus 0.

Google Analytics maakt de volgende berekening voor de average time on page.

(Total page views – exits) / total time on page = average time on page

Het neemt exit pages (die dus een tijd van 0 hebben) niet mee in de berekening.

http://cutroni.com/blog/2012/02/29/understanding-google-analytics-time-calculations/

 

Oplossing

Om een betere inschatting van de tijd te krijgen die mensen besteden tijdens een sessie kan je ervoor zorgen dat er om de zoveel seconden engagement hits plaatsvinden zodat Google Analytics meer referentiepunten heeft om de tijd die iemand besteed op een website beter te berekenen.

Wil je dit ook toepassen of heb je vragen over Google Analytics de tijd op de website berekend? Neem dan contact op!

IM Lounge About the author

info@imlounge.nl

IM Lounge is een Media Performance agency. Wij ontwikkelen media strategieën en doen media-inkoop. Wij zorgen voor de juiste boodschap, voor de juiste doelgroep op het juiste moment. Daarbij geloven wij dat mediastrategie tegelijkertijd met de creatie strategie moet worden ontwikkeld.