Social Media insights: Video vs Carrousels ads

What works best? Video vs Carrousels ads? In the ever-evolving landscape of digital marketing, a critical question often surfaces: How can we convey substantial information within a social post without redirecting traffic to our website? Everyone’s top choices are carousels and video ads, but which...

Read More

Het effect van stopen met adverteren

Long-Term Impact on Brand Health Les Binet, hoofd Effectiviteit bij adam&eveDDB, heeft onlangs een essentieel onderwerp onder de aandacht gebracht dat bij elke marketeer weerklank vindt: de langetermijnimpact van het stopzetten van reclame, vooral tijdens economische recessies. Merken die een jaar lang geen reclame meer maken, verliezen...

Read More

New client: FIOM – Specialisten onverwachte zwangerschappen

› New client! FIOM   Specialisten in onverwachte zwangerschappen.   Als het gaat om onverwachte zwangerschappen, staat keuzevrijheid bij hen centraal ✊ FIOM stelt zich een wereld voor waarin elke (onbedoeld) zwangere vrouw de mogelijkheid heeft om een weloverwogen beslissing te nemen op basis van hun dagelijks leven, toekomst...

Read More
Loading new posts...
No more posts