Title Image

MEDIA BLOG

Introducing our newest member: Yael Vink

Let us introduce you to our newest member of the › IM Lounge team: Yael Vink: “Hey everyone!I am Yael Vink and am finishing up my masters in persuasive communication at the UvA. I have recently handed in my thesis and now have the opportunity to gain practical knowledge and experience by following...

Continue Reading

Dopamine Driven Marketing: 5 strategies

The Dual Nature of Dopamine Dopamine can be triggered by both short-term and long-term experiences. Short-term triggers, like limited-time offers or engaging social media content, provide instant gratification. However, for lasting brand loyalty, it's essential to focus on long-term dopamine triggers. This includes providing value, creating...

Continue Reading

Beyond KPI’s: hoe we de media prestaties van Aldi verrijken met AI-gedreven inzichten

In de dynamische wereld van digitale marketing is het cruciaal om verder te kijken dan de traditionele KPI's om het succes van je campagnes te meten. Data biedt waardevol inzicht in campagneresultaten, maar: vertelt elke soort data echt het hele verhaal? Standaard bereik KPI's zijn essentieel...

Continue Reading

Het effect van stopen met adverteren

Long-Term Impact on Brand Health Les Binet, hoofd Effectiviteit bij adam&eveDDB, heeft onlangs een essentieel onderwerp onder de aandacht gebracht dat bij elke marketeer weerklank vindt: de langetermijnimpact van het stopzetten van reclame, vooral tijdens economische recessies. Merken die een jaar lang geen reclame meer maken, verliezen...

Continue Reading

Impact van Advertising op Economische Groei 📊

Een recent uitgebreid onderzoek in 17 landen en waarbij gegevens van 1998 tot 2019 werden geanalyseerd, heeft een krachtig inzicht onthuld: adverteren is niet alleen maar een kostenpost; het is een strategische investering die substantiële economische waarde voortbrengt. Naast zijn economische kracht beschikt reclame over het...

Continue Reading